Az egészségügyi betegnyilvántartó szoftverek előnyei

 

Miért kell szoftvert használnom az orvosi ellátáshoz? A jogszabályi háttér.

2008-ig az orvosok szabadon írhattak receptet akár kézzel is, nem volt szükséges ehhez szoftvert használniuk. Az Egészségügyi Minisztérium 53/2007-es rendelete azonban változást hozott. A jogszabály kimondja, hogy 2008. január 1-től társadalombiztosítási támogatással gyógyszert – bizonyos speciális eseteket kivéve – kizárólag minősített számítógépes program alkalmazásával lehet rendelni. Az intézkedésre több dolog miatt is szükség volt: a patikai beváltásoknál látszódott, hogy mennyi tartalmilag és formailag hibás recept került ki az orvosok kezéből, nemcsak megnehezítve ezáltal a patikai oldal munkáját, hanem sok félreértést is eredményezve. Sokan kézzel vagy valamely irodai alkalmazás segítségével írtak receptek, de az sem volt feltétlenül garancia a helyes adattartalomra, ha valamely piaci forgalomban lévő szoftver volt használatos.

A jogszabály célja kettős. Egyrészt meghatározza az egészségügyi szoftverek minimális funkcionalitását (főleg a vényírást illetően), másrészt azt is garantálja, hogy az adattartalom a mindenkori OEP által közzétett gyógyszertörzs adataival megegyező legyen. A minősítési eljárás során a szervezet bekéri a szoftver egy futtatható példányát és megvizsgálja, hogy eleget tesz-e a rendeletben leírtaknak. Minősített szoftvert használva így biztosak lehetünk nemcsak a helyes működésben, hanem a vényre kerülő adataok validitásában is.

Részletek: 53/2007. EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program minősítésének szabályairól

 

Miért célszerű szoftvert használnom a betegadminisztrációhoz?

A jogszabályi kötelezettségen kívül számos előnyt is nyújt egy orvosi szoftver használata. Lássunk ezek közül néhányat:

Páciensek kezelése:
Nagy praxis esetén fontos, hogy az adatokat villámgyorsan kikereshessük, akár több féle keresési feltételt kombinálva. Egy szoftvert használva ennek nincs akadálya, ahogy annak sem, hogy felvételkor figyelmeztetést küldjön már létező TAJ szám esetén, vizsgálja meg a TAJ helyességet (TB finanszírozott ellátás esetén akár az adott illető biztosítási jogviszonyát), tetszőleges módon rendezzük, exportáljuk, importáljuk az adatokat. Napjainkban kiemelten fontosságú a páciensekkel való folyamatos kapcsolattartás (főleg magánpraxisok esetén), a modern orvosi rendszerek képesek hírlevelek küldésére a rögzített email címek alapján, vagy akár sms küldésére mobiltelefonszámok rögzítése esetén.

Vényírás:
Rengeteg gyógyszer és készítmény, folyamatos engedélyeztetések és törzskönyvi törlések, rendszeres változások a támogatások terén, jogszabályváltozások a gyógyszerrendelést illetően. Az orvosi szoftverek naprakészek a felsoroltak mindegyikében, a minimum havi egyszeri program és törzs-frissítések garantálják a naprakészséget, a jogszabályi előírások betartását. Közelmúltban életbe lépő változások a teljesség igénye nélkül:
- 2012. március 1-től 3 havi gyógyszerrendelés esetén a recepten kötelező feltüntetni a kiválthatóság dátumát
- 2012 április 1-től bizonyos ATC csoportokba tartozó gyógyszereket az orvos kizárólag nemzetközi szabadnéven rendelheti
Vonatkozó jogszabály: 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról

Vizsgálati (ambuláns) lapok:
Az orvos-beteg találkozó fontos adminisztrációs lépése a vizsgálati lap rögzítése. Ez talán a legtöbb időt igénylő folyamat, fontos, hogy a szoftver minél jobban támogassa a gyors és hatékony adatrögzítést. A betegadminisztrációs rendszerek általában sablonszövegek segítségével igyekeznek gyorsítani az adatbevitelt. Ezt kiegészítendő, szakmaspecifikus vizsgálati lapok is kialakításra kerülnek, hogy az adatlapok minél gyorsabban kitölthetők legyenek, valamint a begépelt értékek különböző számolások és statisztikai lekérdezések alapjai tudjanak lenni (pl BMI számítás, SCORE számítás, nőgyógyászati lapok, szemészeti lapok, kardiológiai lapok).
Ezen kívül a felhasználó teljesen testre szabhatja a nyomtatandó dokumentum kinézetét egy fejléccel, lábléccel, logóval stb.

Kiegészítő funkciók
A fenti tulajdonságok azok, amivel minden betegnyilvántartó és vényíró programnak rendelkeznie kell. Ezen kívül viszont rengeteg olyan kiegészítő modul létezik a szoftverekhez, ami teljes értékű céges adminisztrációs szoftverré növeli az alkalmazást.

Számlázás:
Miért használjunk külső számlázó programot, ha az orvosi szoftverünk is tud számlát nyomtatni? A páciens adatai már úgyis rögzítve vannak a rendszerben, az adatok újboli bevitele más programba csak növeli az adminisztrációt. Számlák folyamatos sorszámadással, számlamásolatok, stornó számlák nyomtatása, kezdvezmények, vip csoportok kezelése, statisztikai lekérdezések tucatjai a bevételezésre vonatkozóan, egy jó rendszer ezekre mind képes.

Előjegyzés:
Egy magánrendelés fontos eleme az előjegyzés. Egy előjegyzési naptár alapvető funkciója, hogy a pácienseket adott szakrendelésre, adott orvoshoz előjegyezzük. Ezt az adminisztrációt meg tudjuk gyorsítani, ha a medikai szoftver kiemeli azokat a napokat, ahol van még szabad időpont, vagy ha például hatékonyan segíti a több szakrendelésre történő előjegyzést (pl menedzser szűrés szervezése esetén). Magánrendelésünk megítélését növelheti, ha a program személyre szóló sms-t vagy emailt küld minden előjegyzett páciensünknek az időpontja előtt, hogy meg ne feledkezzen róla.

Egyéb orvosi adminisztráció:
Beutalók, beleegyező nyilatkozatok, szakorvosi javaslatok, citológiai vizsgálatkérő lapok stb: az ilyen típusú dokumentumok általában gombnyomásra előállíthatók a programokból, így a páciensadatok és egyéb orvosi adatok kézi kitöltésére nincs szükség, a sablonok alkalmazása pedig meggyorsítja az adatlapok kitöltését.

Egészségügyi szoftverek használatával járó egyéb előnyök:
A szoftverek, kialakításuknak köszönhetően egyszerre több felhasználó által használhatóak, az adatok a számítógépes hálózat minden résztvevője számára elérhetőek és módosíthatóak.
Az orosi szoftverekbe épített adatmentési eljárások biztosítják, hogy az orvosi ellátás adatai biztonságosan, a jogszabályi előírásokban szereplő módon mentésre kerüljenek és hardver probléma esetén könnyedén és gyorsan helyreállíhatóak legyenek.
Általában lehetőség van különböző orvosi diagnosztikai eszközökkel való kommunikációra (ekg, ultrahang, röntgen berendezés, spirometer, audiometer), pácienshez rögzített képek, külső dokumentumok kezelésére (képek, rtg vagy mr anyagok, kórházi leletek).
TB finanszírozott járó -vagy fekvőbeteg-ellátás esetén a szoftvereknek van még egy nagyon fontos funkciója, az OEP fele küldött jelentéseket lehetetlen volna számítógépes program nélkül összeállítani.

 

DokiRex.SQL, egy lehetséges alternatíva

A DokiRex.SQL orvosi betegadminisztrációs szoftver egyaránt teljesíti a vényíró szoftverekkel szemben támasztott követelményeket és egyben egészíti ki azokat egy orvosi rendelő által megkívánt funkciókkal. Magánorvosi vagy TB finanszírozott járóbeteg szakellátás, háziorvosi praxis, üzemorvosi rendelés vagy fogászat, egynapos sebészet: a szoftver minegyik feladatra tökéletesen alkalmas.

Könnyen átlátható, felhasználóbarát kezelőfelülete miatt könnyen elsajátítható a használata, gyerekjáték az átállás bármely más programból. Az orvosok munkáját speciális, szakmánként egyedi vizsgálati lappok és sablonok használata könnyíti meg, legyen szó magánorvosi rendelésről, vagy akár foglalkozás-egészségügyi ellátásról. A betegnyilvántartás és orvosi ellátás adatain kívül integrált számlázás modul, előjegyzés modul és számos más funkció igényelhető, kiterjesztve ezáltal a program funkcióit.

Bővebb leírás a DokiRex.SQL betegnyilvántartó programról

 

Képek a szoftverről:

Orvosi vényíró program - Pácienstörzs Orvosi szoftver - Vényírás Betegnyilvántartó rendszer - Vizsgálati lap Betegnyilvántartó rendszer - Nőgyógyászati modul Betegnyilvántartó rendszer - Nőgyógyászati modul
Pácienstörzs Vényírás Vizsgálati lap Nőgyógyászati lap Egynapos sebészet


További képek, információk:
www.kardi-soft.hu

 

Minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzése

A 2006. évi XCVIII. Gyógyszergazdaságossági törvény a minőségi és hatékony gyógyszerrendelésről szóló szakaszaiban arra ösztönzi az orvosokat, hogy amennyiben a szakmai szempontok alapján több társadalombiztosítási támogatással rendelhető termék közül lehetséges választani, akkor a betegek és az Egészségbiztosítási Alap számára alacsonyabb költséget jelentő gyógyszereket rendeljék. A hatékony gyógyszerválasztás lehetővé teszi, hogy a rendelkezésre álló forrásokat ésszerűen, szakszerűen és hatékonyan költsük el. A biztosító feladata, hogy részt vegyen a szakmai és költséghatékonysági szempontok meghatározásában és ellenőrizze azok érvényesülését. Az értékelés 2009. év eleje óta érvényes módosuló szabályai szerint az adott negyedévben értékelt hatóanyagok listájára, és a vizsgált terápiás területekhez tartozó célértékre az OEP a szakmai szervezetekkel történt egyeztetést követően tesz javaslatot az Egészségügyi Miniszternek, majd az adott negyedévben monitorozott terápiás csoportok és azok célértékeinek (terápiás csoporton belül az elvárt napi terápiás költség forintban kifejezett értéke a társadalombiztosítási támogatás tekintetében) elfogadása után azokat honlapján közzéteszi.

A felírási mutatószámok kiszámolására és azok értékelésére féléves ciklusokban kerül sor a 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet meghatározott terápiás csoportok figyelembevételével.

Az érintett terápiás csoportok a következők:
Gyomorbántalmak (ATC: A02)
Cukorbetegség (ATC: A10B)
Magas vérnyomás (ATC: C09)
Szérum lipidszintet csökkentő anyagok (ATC: C10)

 

Az "extra vonalkód", avagy segítsük a patikusok munkáját

Az 53/2007. EÜM rendelet kimondja, hogy az orvosi vények rendeléséhez használandó számítógépes programnak képesnek kell lennie az ún. extra vonalkód képzésére. A vonalkód nem más, mint egy 43 karakterből álló számsorozat, amely a következő adatokat tartalmazza: a vény felírás dátuma, taj, bno kód, a vény felírás jogcíme, helyettesíthetőség, a felírt gyógyszer ttt kódja, mennyisége, a felíró orvos pecsétszáma, szakorvosi javaslat dátuma, OEP minősítési szám, a gyógyszertörzs verziószáma.
A vonalkód alkalmas arra, hogy tárolja az összes hasznos információt a felírással kapcsolatban, így az értékeket a patikai oldalon egy vonalkódolvasóval kiolvasva gyorsítható a kiszolgálás és kisebb a hibázás lehetősége.

Példa az extra vonalkódra:

Extra vonalkód

A példában az "12345" pecsétszámú orvos a "238338038" TAJ számú betegnek 2012.02.02-án általános jogcímen felírt 3 dobozzal a "210002737" TTT kóddal rendelkező gyógyszerből.

 

Gyógyszerekkel kapcsolatban használt fogalmak

Az OEP és OGYI által közzétett adatok rengeteg olyan értéket tartalmaznak, amikről nem minden esetben tudjuk, hogy pontosan mit is jelent. Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a rengeteg rövidítéssel, fogalommal kapcsolatban a teljesség igénye nélkül:

TTT kód: A gyógyszerre vonatkozó terméktámogatási kód, általában a közzétett törzsekben egyedileg azonosítja az adott gyógyszert vagy készítményt. Korábban csak a támogatott készítmények rendelkeztek TTT kóddal, ráadásul ha egy készítménynek megszűnt a támogatása és újból visszakerült a támogatási körbe, új kódot kapott, ami megnehezítette a beazonosítást. Szerencsére ez már másképp működik...

A TTT kódok 9 számjegyből állnak és a kialakításuk az alábbiak szerint történik:
Az 1. és 2. karakter értéke:

1 Magisztrális készítmény 1 Alapanyag
  2 FoNo
3 Galenikum
4 Gyógykönyvi galenikum
5 Homeopátiás galenikum
2 Gyári gyógyszer 1 Törzskönyvezett
gyógyszerkészítmény
  2 Immunbiológia
3 Tápszer
4 Egykomponensű homeopátiás
5 Többkomponensű homeopátiás
6 Radiopharmakonok
9 Egyedi engedélyes gyógyszerek
3 GYSE 1 Gyógyászati segédeszköz
  2 Alkatrész
4 Kötszer és gyógyfürdő 0 Gyógyfürdő
  1 Kötszer
5 Csomagolóanyag 1 Csomagolóanyag
6 Költség, munkadíj 1 Magi készítési díj
  2 GYSE készítési díj
3 GYSE javítási díj

A többi karakter sorszámot jelöl, valamint ellenőrző értéket tartalmaz.

ATC kód: Az ATC osztályozási rendszert gyógyszerek osztályozására fejlesztették ki. A gyógyszerek csoportokra vannak osztva a hatás kifejtésének helye, a terápiás és a kémiai tulajdonságaik alapján.

A rendszer 5 szinten csoportosítja a gyógyszereket, ezek a következők:

1. szint: A kód első betűje az anatómiai hatáshely angol kezdőbetűjéből származik, 14 fő csoport van (egy betű)
A = Tápcsatorna és anyagcsere
B = Vér és vérképzőszervek
C = Kardiovaszkuláris rendszer
D = Bőrgyógyászati készítmények
G = Urogenitális rendszer és nemi hormonok
H = Szisztémás hormonkészítmények (a nemi hormonok és az inzulin kivételével)
J = Szisztémás fertőzés elleni szerek
L = Daganatellenes szerek és immunmodulátorok
M = Váz- és izomrendszer
N = Idegrendszer
P = Parazitaellenes készítmények, féregűzők és repellensek
R = Légzőrendszer
S = Érzékszervek
V = Egyéb

2. szint: terápiás főcsoport (két számegy)
3. szint: gyógyászati/hatástani alcsoport (egy betű)
4. szint: kémiai/gyógyászati/hatástani alcsoport (egy betű)
5. szint: vegyület alcsoport (két számegy)

DDD: Defined Daily Doses, a felnőttek számára előírt napi átlagos adagmennyiség

DOT: Days of Treatment, a terápiás napok számát jelenti. Azt mondja meg, hogy a kiszerelés hány napra elegendő a WHO szerint. (GYSE esetén nem használatos)

Egyéb kódok:

BNO kód: a betegségek nemzetközi osztályozására szolgáló kódrendszer.
A BNO kód 5 karakterből áll, feltüntetése kötelező gyógyszerrendelésnél és TB finanszírozott ellátás keretein belül született ambuláns lapon. Első karaktere határozza meg a diagnózis főcsoportját az alábbiak szerint:

Fertőző és parazitás betegségek A00–B99
Daganatok C00–D48
A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek D50–D89
Endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek E00–E90
Mentális és viselkedészavarok F00–F99
Az idegrendszer betegségei G00–G99
A szem és függelékeinek betegségei H00–H59
A fül és a csecsnyúlvány megbetegedései H60–H95
A keringési rendszer betegségei I00–I99
A légzőrendszer betegségei J00–J99
Az emésztőrendszer betegségei K00–K93
A bőr és bőralatti szövet betegségei L00–L99
A csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei M00–M99
Az urogenitális rendszer megbetegedései N00–N99
Terhesség, szülés és a gyermekágy O00–O99
A perinatális szakban keletkező bizonyos állapotok P00–P96
Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómaabnormitások Q00–Q99
Máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek R00–R99
Sérülés, mérgezés és külső okok bizonyos egyéb következményei S00–T98
A morbiditás és mortalitás külső okai V01–Y98
Az egészségi állapotot és egészségügyi szolgálatokkal való kapcsolatot befolyásoló tényezők Z00–Z99
Speciális kódok U00–U99

A diagnózis kód további két karaktere az alcsoporta utal:

pl. I10 - I15: Magas vérnyomás (hypertensiv) betegségek

FNO kód: A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása

WHO kód (OENO kód): az adott ellátási eset kapcsán elvégzett beavatkozás kódja, a tételes elszámolási jelentések egyik meghatározó eleme finanszírozás szepontjából. A beavatkozási kódok alkalmazási módját a mindenkor érvényes "Szabálykönyv" határrozza meg. Példa beavatkozási kódokra: 11041 = Vizsgálat, 11301 = Kontrollvizsgálat, konzílium

OEP kód: az OEP-pel szerződött szolgáltató 4 jegyű azonosító kódja, mely a finanszírozási alapszerződés megkötésekor kerül kiadásra

Ágazati azonosító: 9 jegyű azonosító, amit az ÁNTSZ illetékes megyei intézete oszt ki minden új egészségügyi szolgáltató részére.